NL EN DE

T-SPEC Keuringen

Allers  /  Service  /  T-SPEC Keuringen

TÜV Nord T-SPEC
Allers Bedrijfswagens is een gecertificeerde keurings- en onderhoudspartner voor laadkranen, laadkleppen en speciale opbouwen.
Wij keuren volgens de “T-SPEC” norm die geïnitieerd is vanuit de certificatie- en inspectie-instelling TÜV Nederland, onderdeel van de wereldwijd vertegenwoordigde TÜV Nord Group. Wij hebben voor deze samenwerking gekozen om de juiste kwaliteit en professionaliteit van onze werkzaamheden te waarborgen.

 

T-SPEC Keuring
Vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd dat systemen die bloot worden gesteld aan dagelijkse situaties, die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van de werkomstandigheid, jaarlijks gekeurd dienen te worden. Middels deze keuringen wil de overheid de veiligheid omtrent uw personeel bevorderen. De door ons uitgevoerde T-SPEC keuring voldoet aan deze wettelijk eisen.

 

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de keuringen te garanderen, worden onze keurmeesters jaarlijks getoetst en gecertificeerd op praktische kennis door de kwaliteitsmanagers van TÜV-Nederland. Elke 4 jaar wordt ons bedrijf opnieuw gecontroleerd en gecertificeerd. Bovendien kijken de inspecteurs steekproefsgewijs met onze keurmeesters mee of de uitgevoerde werkzaamheden correct zijn verlopen. Alle keuringen en werkzaamheden worden bij ons opgeslagen en aan u gerapporteerd.

 

Uw Voordelen
– Veilige werkomstandigheden voor uw personeel
– U voldoet aan de wettelijk gestelde Arbo-eisen
– Meer up-time van uw bedrijfsmiddelen door preventieve actie