NL EN DE

Berichtgeving inzake richtlijnen Coronavirus

18 sep 2020 Allers  /  Allers-Allround  /  Nieuws  /  Berichtgeving inzake richtlijnen Coronavirus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder transport staat alles stil, vandaar dat wij samen met onze lokale teams zoals gebruikelijk er alles
aan zullen doen om uw wagenpark inzetbaar te houden. Uiteraard nemen wij hierbij alle door onze
overheid afgekondigde maatregelen in acht. Wat betekent dit voor u als klant van Allers.

 

Cruciale beroepsgroep;
De overheid heeft de transportsector benoemd als cruciale beroepsgroep.
Dankzij de transportsector kunnen o.a. winkels bevoorraad blijven en wordt onze samenleving draaiende
gehouden.  Actuele updates die voor de transportsector zelf van belang zijn, zijn terug te vinden op de
websites van TLN en het RIVM.

 

Voorkomen stilstand;
Samen met u willen wij er voor zorgen dat de transportsector blijft draaien
zoals een ieder in ons land dat, helaas vaak ongemerkt, toch gewend is. Om dit te kunnen blijven doen
volgen onze medewerkers de specifieke richtlijnen, uitgevaardigd door onze regering, nauwlettend op.
Wij verwachten dat  u en uw medewerkers in ieders belang op dezelfde voorgeschreven wijze handelt .
Eventuele getroffen maatregelen worden door onze medewerkers ter plekke desgewenst nogmaals
gecommuniceerd. Belangrijkste maatregelen zijn in ieder geval het voorkomen of minimaliseren van
persoonlijk contact en het houden van afstand. Graag vragen wij hiervoor extra aandacht.

 

Service & Parts leveringen:
vooralsnog zijn al onze vestigingen normaal geopend. De actuele
openingstijden staan vermeld op onze site. Eventuele wijzigingen zullen hier per direct worden vermeld.
De partsleveringen op locatie vinden ook gewoon plaats. Wel hebben onze medewerkers de opdracht om
uw bestelling aan de deur af te leveren en ook hier persoonlijk contact tot een minimum te beperken.

 

Bezoeken medewerkers Allers;
tot nader bericht zullen medewerkers van Allers enkel na
overleg en wederzijds goedvinden een bezoek bij u op locatie brengen.

 

Met de getroffen maatregelen hopen wij bij te dragen aan Uw en onze gezondheid maar denken wij toch
onze dienstverlening op adequate wijze voort te kunnen zetten.

Mochten er wijzigingen plaatsvinden als gevolg van gewijzigde maatregelen en of richtlijnen dan houden
wij u via onze website hiervan op de hoogte.

 

Wij danken u voor uw begrip in deze voor een ieder toch wel zeer bijzondere situatie.

Wij wensen iedereen veel sterkte en succes.

 

Team Allers Bedrijfswagens