NL EN DE

Beleidsverklaring kwaliteit en milieu

Allers  /  Beleidsverklaring kwaliteit en milieu

Kwaliteit- en Milieubeleid Allers Bedrijfswagens 2022 – 2024

Het beleid van Allers Bedrijfswagens is erop gericht om producten en diensten te leveren van een constante kwaliteit, die voldoen aan de eisen en behoefte van haar stakeholders, nu en in de toekomst.

Allers Bedrijfswagens streeft naar continue verbetering zowel op het gebied van kwaliteit als van milieu.

Allers Bedrijfswagens streeft naar het voorkomen van zowel persoonlijk letsel als schade aan materialen en milieu. Daarnaast wil Allers Bedrijfswagens minimaal voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Onderdeel van dit beleid is het kwaliteits- en milieumanagementsysteem dat op een effectieve en economisch verantwoorde wijze uitvoering geeft aan de beleidsambities en ondersteunt bij het realiseren van een veilige, milieubewuste werkomgeving en het leveren van producten en diensten van een constante kwaliteit.

Jaarlijks wordt het functioneren van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem door de directie geëvalueerd in een directiebeoordeling. Naar aanleiding van deze beoordeling worden doelstellingen geformuleerd om uitvoering te geven aan het Kwaliteit- en Milieubeleid van Allers Bedrijfswagens. Het Kwaliteit- en Milieubeleid wordt minimaal om de 3 jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Op deze wijze ontwikkelt Allers Bedrijfswagens een efficiënt en effectief systeem waarmee zij de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan zien.


Beleidsverklaring Allers Bedrijfswagens 2022 – 2024